Vern Fosenhalvøya
Foto: Stian Holmen, www.stianholmen-naturfoto.no

VERN FOSENHALVØYA

Vern Fosenhalvøya ble stiftet 24.01.2008.

Organisasjonen jobber for å bidra til bevaring av naturområdene på Fosenhalvøya for fortsatt mulighet for aktivt, fritt og engasjerende friluftsliv i uberørt natur.

Vi jobber opp mot lokale og sentrale myndighter, interesseorganisasjoner, høringsinstanser og utbyggere i den hensikt å stanse videre utbygging av vindkraftindustri med tilhørende linjenett i regionen.

Vi ønsker å bidra til at opplysninger om utbyggingsplaner blir gjort kjent for allmennheten.

Vi mener bevaring av uberørt natur er fornuftig forvaltningspolitikk som sikrer gode betingelser for et naturbasert næringsliv og økt bosetning.

“Vern Fosenhalvøya” gir sin støtte til regjeringens løfte i Soria-Moria: ”Det må være et grunnleggende prinsipp at vår egen generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til naturopplevelser som vi selv har. Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttelse av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve”.

Kontakt oss på: kontakt-at-vernfosen.org